Povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora poberateľov finančných príspevkov z projektu Prvá pomoc a posunutie účinnosti tzv. Zákona o kurzarbeite.

Právne aktuality: stav podľa právnej úpravy platnej k: 2. februáru 2022 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoSZ“), Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o kurzarbeite“). Účinný od: 1.1.2022,…

Povinnosť zamestnávateľa, čerpajúceho finančný príspevok vrámci národného projektu „Prvá pomoc“,umiesť plagát s informáciou o tom,kto poskytuje financie na projekt„Prvá pomoc“.

Právne aktuality: stav podľa právnej úpravy platnej k: 04.09.2020 Povinnosť zamestnávateľa,čerpajúceho finančný príspevok vrámci národného projektu „Prvá pomoc“,umiesť plagát s informáciou o tom,kto poskytuje financie na projekt„Prvá pomoc“. Účinný od: 26.08.2020 Povinnosť zamestnávateľa,čerpajúceho finančný príspevok vrámci národného projektu „Prvá pomoc“,umiesť plagát s informáciou o tom,kto poskytuje financie na projekt„Prvá pomoc“.