Kontakt

Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o.
Námestie 1. mája č. 3,
811 06 Bratislava Slovenská republika

Tel. sekretariát:    +421-2-526 354 22
     +421-2-526 354 27
Fax:    +421-2-526 354 31
E-mail:    office@legalpartners.sk
Web:    www.legalpartners.sk

Užitočné odkazy