Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o.

Námestie 1. mája č. 3
811 06 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné informácie

Tel. sekretariát:  +421-2-526 354 22
E-mail:  office@legalpartners.sk

Právne informácie

zápis v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 46268/B
IČO: 36 786 110
DIČ: 2022392328
IČ DPH: SK2022392328
fotokontakt