Právne aktuality:
stav podľa právnej úpravy platnej k: 2. februáru 2022

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoSZ“), Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o kurzarbeite“).

Účinný od: 1.1.2022, resp. 1.3.2022