O nás

 

Advokátska kancelária Legal Partners Slovakia vznikla v roku 2007. Ponúkame odborné vedomosti a dvadsaťročné skúsenosti riadiaceho advokáta ako i bohaté skúsenosti partnerských advokátov a ďalších členov pracovného tímu.

Medzi našich korporátnych klientov patria slovenské i zahraničné spoločnosti pôsobiace najmä v oblasti obchodu, služieb, strojárstva, nehnuteľností, poisťovníctva a finančného sprostredkovania.

Ctíme hodnoty:

 • vzájomná dôvera vo vzťahu s klientom, zachovávanie mlčanlivosti, dodržiavanie profesionálnej etiky a stavovskej cti advokáta
 • individuálny prístup ku klientovi efektivita právnych riešení, profesionálna kvalita právnych služieb, kreativita, spokojnosť klienta
 • presadzovanie a ochrana záujmov klienta právnymi prostriedkami

Našim zámerom je pripraviť a realizovať optimálne právne riešenia zodpovedajúce požiadavkám a potrebám klienta. Našou ambíciou je stať sa Vašim spoľahlivým partnerom v oblasti práva.

Komunikujeme v anglickom, nemeckom a talianskom jazyku.

majitel2

Zameranie

 

Klientom poskytujeme poradenstvo predovšetkým v týchto oblastiach:

 • právo obchodných spoločností, akvizície a fúzie
 • zmluvné právo
 • start-up projekty
 • právo nehnuteľností a developerské projekty
 • bankovníctvo, projektové financovanie, finančné sprostredkovanie, poisťovníctvo
 • obchod, strojárstvo, energetika
 • pracovné právo
 • súdne spory
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • cenné papiere
 • duševné vlastníctvo
Love Law

Právne aktuality