Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov účinná od 1.1.2013

Zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o energetickej náročnosti budov) Účinnosť novely: od 01.01.2013 Oblasť úpravy: Zákon o energetickej náročnosti budov ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej…