Novela Obchodného zákonníka, zmeny účinné od 1.1.2016

Novela Obchodného zákonníka Zákon č.87/2015 Z. z. (ďalej len „Zákon“ alebo “Novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 – Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) Účinnosť zmien: od 01.01.2016 Predmet úpravy: Spoločnosť v kríze Novela zavádza do Obchodného zákonníka nový inštitút spoločnosť v kríze. Spoločnosťou v kríze môže byť iba s.r.o., komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie…