Novela daňového poriadku, zmeny účinné od 1.1.2016

Právne aktuality: Január 2016 Zákon č. 269/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ,, Novela zákona“) Účinnosť: 01.01.2016 Predmet úpravy: Obojsmerná elektronická komunikácia medzi správcom dane a daňovým subjektom 01.01.2016 finančná správa spustila…