Nová povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod obchodných spoločností do obchodného registra

Právne aktuality: stav podľa právnej úpravy platnej k: 12. októbra 2018 Zákon č. 52/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2088 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú…