Povinnosť zamestnávateľa, čerpajúceho finančný príspevok vrámci národného projektu „Prvá pomoc“,umiesť plagát s informáciou o tom,kto poskytuje financie na projekt„Prvá pomoc“.

Právne aktuality: stav podľa právnej úpravy platnej k: 04.09.2020 Povinnosť zamestnávateľa,čerpajúceho finančný príspevok vrámci národného projektu „Prvá pomoc“,umiesť plagát s informáciou o tom,kto poskytuje financie na projekt„Prvá pomoc“. Účinný od: 26.08.2020 Povinnosť zamestnávateľa,čerpajúceho finančný príspevok vrámci národného projektu „Prvá pomoc“,umiesť plagát s informáciou o tom,kto poskytuje financie na projekt„Prvá pomoc“.